Nhà liền kề Đại Thanh - Hà Nội

Lượt xem: 1036


Bài viết liên quan
Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao
Dự án: Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Transimex Hi tech Pack logistics
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đối tác: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng
Hạng Mục: Survey - Cọc ép
Tiến độ: Từ 22/08/2015
Đến: Đang thực hiện