Dịch Vụ Quan Trắc

 • QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH
  - Một số đối tác Chiến lược trong lĩnh lực Quan trắc: Hòa Bình, Ecoba, Hadinco6 , BRG, HACC, Samsung, Bitexo, Bách Việt Group....
  - Một số dự án tiêu biểu: CT04 - Ecopark, Samsung R&D, N02,N04,N05 Berrvery Long Biên, Tháp Doanh Nhân, Tháp A1,A2, B1 -
 • QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NGANG ( Inclinometer)
  - Một số đối tác chiến lược: Hòa Bình, Samsung C&T, Ecopark, Tập đoàn Anh Quân, Tập đoàn Bách Việt, Hadinco 6
  - Một số Dự án tiêu biểu: Tòa nhà Samsung R&D, CT04 KĐT Ecopark, Tháp Doanh Nhân, Luxury Park View, Areca.....
 • QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM
  Quan trắc nước ngầm là việc đo lường các chỉ tiêu lưu lượng khai thác, mực nước và chất lượng nước trong các giếng nước sâu cách mặt đất khoảng từ vài chục đến vài trăm mét.
  - Một số đối tác chiến lược: Hòa Bình, Samsung C&T, Ecopark, Tập đoàn Anh Qu
 • QUAN TRẮC LÚN NỀN ĐƯỜNG
 • Quan trắc ứng suất
 • Quan trắc áp lực nước