Công Nghệ GPS 2 Tần, RTK , Đo Sâu

Xếp theo:
Hầm lò - Anh Quân
Dự án: Khảo sát Mỏ Nông Tiến – Tuyên Quang
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tây Đô
Đối tác: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tây Đô
Địa chỉ: TP Tuyên Quang
Hạng Mục: Đo GPS + Khảo sát hiện trạng khu Mỏ
Tiến độ: Từ 26/03/2016
Đến: 06/04/2016