Báo Giá Chi Tiết

NHÀ CAO TẦNG NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ NHÀ CÔNG NGHIỆP - LẮP GHÉP
  Đơn vị tính Đơn giá   Đơn vị tính Đơn giá   Đơn vị tính Đơn giá
Phần móng, hầm M2 10.000đ - 25.0000đ Phần móng, hầm M2 12.000đ - 30.0000đ Phần móng M2 Liên hệ
Phần thân ( Thô) M2 4.000đ - 8.0000đ Phần thân ( Thô) M2 5.000đ - 9.0000đ Phần thân ( Thô) M2 Liên hệ
Phần thân ( Hoàn thiện) M2 3.500đ - 7.0000đ Phần thân ( Hoàn thiện) M2 4.000đ - 8.0000đ Phần thân ( Hoàn thiện) M2 Liên hệ
      Khoán theo căn Căn Liên hệ