Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao

Lượt xem: 1137
Dự án: Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Transimex Hi tech Pack logistics
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đối tác: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng
Hạng Mục: Survey - Cọc ép
Tiến độ: Từ 22/08/2015
Đến: Đang thực hiện

Dự án: Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Transimex Hi tech Pack logistics

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tác: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng

Hạng Mục: Survey - Cọc ép

Tiến độ: Từ 22/08/2015

Đến: Đang thực hiện


Bài viết liên quan