Quan trắc biến dạng công trình

Xếp theo:
Quan Trắc biến dạng Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân ( 52 tầng)
Dự án: Quan Trắc biến dạng Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân ( 52 tầng)
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô
Đối tác: Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô
Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội
Hạng Mục: Quan Trắc biến dạng công trình
Tiến độ: Từ 29/01/2016
Đến: 29/07/2018
Tòa nhà N03-T6 Khu Đoàn Ngoại Giao
Đối tác: Công ty cổ phần Trung Đô
Công trình:Tòa nhà N03-T6 Khu Đoàn Ngoại Giao
Hạng mục: Quan trắc biến dạng công trình
Tiến độ: từ 05.08.2019 đến 05.08.2021
Nhà ở cao tầng để bán tòa N02, N04, N05- Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Đối tác: Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội
Hạng mục: Quan trắc biến dạng công trình
Địa điểm: Nhà ở cao tầng để bán tòa N02, N04, N05- Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Tiến độ: Từ tháng 02/2020 đến 02/2022
The Manor Lào Cai
Đối tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sapa Lào Cai
Hạng mục: Quan trắc biến dạng công trình
Địa điểm: The Manor Lào Cai
Tiến độ : Từ 08/2019- 08/2021