Quan trắc biến dạng công trình

Xếp theo:
Quan Trắc biến dạng Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân ( 52 tầng)
Dự án: Quan Trắc biến dạng Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân ( 52 tầng)
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô
Đối tác: Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô
Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội
Hạng Mục: Quan Trắc biến dạng công trình
Tiến độ: Từ 29/01/2016
Đến: 29/07/2018