QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NGANG ( Inclinometer)

Kỹ thuật quan trắc bằng phương pháp Inclinometer

Quan trắc chuyển vị ngang bằng phương pháp Inclinometer là kĩ thuật quan trắc mới được du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây. Kĩ thuật quan trắc bằng phương pháp Inclinometer gồm thiết bị là một đầu đo chuyển vị ngang (Inclinometer) được gắn các bánh xe có thể trượt trong rãnh của hệ thống ống đo. Đầu đo được nối bằng cáp đo tín hiệu đến máy đo chuyển vị ngang đặt trên mặt đất ( Readout box). Đầu đo chuyển vị ngang có chiều dài đoạn đo là 50cm.
Trong quá trình đo, đầu đo được thả đến đáy ống, sau đó được kéo dần lên từng đoạn 50cm. Trên cáp đo có đánh dấu sẵn các độ sâu cách khoảng 50cm thuận tiện cho việc kéo và thả đầu đo. Sự chuyển dịch của hệ thống ống đo theo phương ngang sẽ được thể hiện trên độ nghiêng của ống đo. Độ nghiêng của ống đo với phương thẳng đứng sẽ được xác định bằng hệ thống cảm biến lắp đặt bên trong đầu đo. Đầu đo được thả trượt trong hệ thống ống theo các rãnh.
Bản chất của phương pháp là xem độ dịch chuyển của đáy ống bằng "0". Độ dịch chuyển trên đầu ống so với đáy ống chính là độ chuyển vị của đối tượng quan trắc.
 

Quy trình lắp đặt/ Installation process

Sử dụng ống đo chuyển vị ngang nhựa ABS kiểu slope indicator đường kính 70mm lắp đặt tại những vị trí tường vây dự báo có thể xảy ra hiện tượng chuyển vị ngang lớn nhất.

The Slope indicator ABS plastic pipe is used to measure horizontal displacement, with 70mm in diameter installed at the position of diaphragm wall predicted to occur the largest horizontal displacement.

Trình tự lắp đặt thiết bị / Method of Installing slope inclinometer casing:

1.      Thổi rửa sạch ống thép chờ D114mm đã lắp đặt sẵn./Blow cleaning existing steel pipe D114 mm

2.      Nối các đoạn ống với đầu nối bằng keo và ốc vít và tiến hành lắp đặt. /Installing the connected ABS plastic pipe with glue and screws

3.      Để rãnh của ống đo vuông góc với chiều chuyển vị dự kiến chuyển vị (được in trên ống). Sử dụng kẹp để giữ ống ngay thẳng trong khi nối ống, tiến hành lắp đặt cho đến hết chiều sâu lắp đặt. /To measure the pipe trench perpendicular to the direction expected displacement (printed on the pipe). Using tongs to hold the pipe upright in the borehold, installed from the top to the end of the borehold.

4.      Đổ vữa xi măng và bentonite vào khoảng trống giữa ống ABS và hố D114mm./Pouring the mixture of cement and bentonite fully in the space between ABS pipe and D114mm borehold

5.      Hỗn hợp vữa dùng cho lắp đặt ống như sau: Trộn xi măng và nước, sau đó thêm bentonite. /The mixture of mortar for laying pipes as follows: Mix cement and water, then add bentonite.

 

Bảng/ Table 9: Hỗn hợp vữa / MortarHỗn hợp vữa xi măng – bentonite / Mortar cement - bentonite

Vật liệu / materials

Trọng lượng/weight

Tỷ lệ trộn theo khối lượng/ Mixing ratio by weight

Xi măng Portland / Portland Cement

3 kg

3

Bentonite/ Bentonite

1kg

1

Nước/ water

Vừa đủ/ Suitable

Vừa đủ/ Suitable

6.      Lắp đặt hộp bảo vệ và hoàn thành/ Install protection box and complete

7.      Sơ đồ bố trí điểm quan  trắc chuyển vị ngang tường vây / Plan of Inclinometer monitoring point( See attached 01)

 

Các lưu ý chung/ General Note

Đường kính ống vách ảnh hưởng tới tuổi thọ lắp đặt. Dịch chuyển tường làm cho ống vách biến dạng và cản trở đầu dò chuyển động trong ống vách. Ống vách đường kính lớn hơn cho phép dịch chuyển của tường lớn hơn và tạo đường vào dài hơn so với ống vách đường kính nhỏ hơn. Luôn sử dụng ống vách đường kính lớn nhất mà thiết bị khoan và cỡ lỗ ống chờ trong tường vây có thể thích ứng được.

The diameter of the casing affects the installation life. The diaphragm wall movements cause the deformation of casing and the resistance movement of detector in the casing. The diameter casing allows bigger movement of diaphragm wall and the wider lines. Always use the largest diameter casing that drilling equipment and the diameter sleeve in the diaphragm wall can be adapted.

Một lớp bảo vệ thường được lắp đặt tại đỉnh của ống vách. Lớp bảo vệ phải đủ rộng để gắn bộ ròng rọc vào đỉnh của ống vách.

A protective layer is usually installed at the top of the casing. Protective layer must be enough lagre to attach the pulley at the top of the casing.

Lắp đặt ống vách với một bộ rãnh hướng về phía dự kiến có dịch chuyển. Duy trì hướng thích hợp này trong quá trình lắp đặt. Cố gắng sửa lại hướng của ống vách khi đã lắp đặt sẽ làm cho ống bị vặn.

Installing casing with a groove towards tend to expected direction of movement anh maintain during installation. Trying to correct the direction of the casing when installed will make the pipe was screwed and get wrong.

Hình/ Figure 3: Hướng ống vách/ Casing direction

Keo ABS dùng trên các ống nối đòi hỏi 24 giờ để đạt được đầy đủ cường độ. Ống vách thường được lắp ráp và lắp đặt nhanh hơn nhiều. Trong các hố đầy nước, sự đẩy nổi giảm trọng lượng hiệu quả của ống vách do đó cường độ ít hơn được yêu cầu từ ống nối. Tuy nhiên, khi ống vách được lắp đặt trong các hố khoan khô, ống nối phải giữ toàn bộ trọng lượng của ống vách. Trong trường hợp này, đóng chặt ống nối bằng các đinh tán. Một cáp treo gắn vào phần đáy của ống vách cũng có thể làm giảm tải trọng lên các mối nối.

ABS glue used on the tubing requires 24 hours to get full intensity. The casing is assemblied and installed faster. In the pit filled with water, the buoyancy reduces the weight efficiency of the casing therefore the tubing requires less intensity. However, when the casing is installed in the dried borehole, the tubing must hold the entire weight of the casing. In this case, the tubing is closed by the rivet. A cable attached to the bottom of the casing can also reduce the load on the joints.