Hồ sơ kỹ thuật thửa đất Cổ Nhuế

Lượt xem: 1329


Bài viết liên quan
Khảo sát hiện trạng, Lập HSKT Thửa đất Khu đất tại Ngã Tư Canh
Dự án: Khảo sát hiện trạng, Lập HSKT Thửa đất Khu đất tại Ngã Tư Canh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Trường Thịnh 
Đối tác: Công ty cổ phần Trường Thịnh
Địa chỉ: Vân Canh – Hà Nội
Hạng Mục: Đo GPS, lập HSKT Thửa đất
Tiến độ: Từ 20/02/2017
Đến: 28/02/2017