Khảo sát hiện trạng, Lập HSKT Thửa đất Khu đất tại Ngã Tư Canh

Lượt xem: 1092
Dự án: Khảo sát hiện trạng, Lập HSKT Thửa đất Khu đất tại Ngã Tư Canh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Trường Thịnh 
Đối tác: Công ty cổ phần Trường Thịnh
Địa chỉ: Vân Canh – Hà Nội
Hạng Mục: Đo GPS, lập HSKT Thửa đất
Tiến độ: Từ 20/02/2017
Đến: 28/02/2017

Dự án: Khảo sát hiện trạng, Lập HSKT Thửa đất Khu đất tại Ngã Tư Canh

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Trường Thịnh 

Đối tác: Công ty cổ phần Trường Thịnh

Địa chỉ: Vân Canh – Hà Nội

Hạng Mục: Đo GPS, lập HSKT Thửa đất

Tiến độ: Từ 20/02/2017

Đến: 28/02/2017


Bài viết liên quan