Hầm lò - Anh Quân

Lượt xem: 924
Dự án: Khảo sát Mỏ Nông Tiến – Tuyên Quang
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tây Đô
Đối tác: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tây Đô
Địa chỉ: TP Tuyên Quang
Hạng Mục: Đo GPS + Khảo sát hiện trạng khu Mỏ
Tiến độ: Từ 26/03/2016
Đến: 06/04/2016

Dự án: Khảo sát Mỏ Nông Tiến – Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tây Đô

Đối tác: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tây Đô

Địa chỉ: TP Tuyên Quang

Hạng Mục: Đo GPS + Khảo sát hiện trạng khu Mỏ

Tiến độ: Từ 26/03/2016

Đến: 06/04/2016


Bài viết liên quan