Dự án nhà công nghiệp, nhà lắp ghép

Xếp theo:
Nhà máy UMC-Tấn Trường-Hải Dương
Dự án: Nhà máy UMC - KCN Tân Trường - Hải Dương
Đối Tác: Công ty cổ phần Encoindustry
Hạng mục: Survey - Nhà công nghiệp
Tiến đô: Từ Tháng 4/2015
Đến: Đang thực hiện
Nhà Máy Toto Hưng Yên
Dự án: Nhà Máy ToTo 3
Chủ đầu tư: Tập đoàn ToTo - Nhật Bản
Đối tác: Công ty CP xây dựng và bảo hành Marecorp Việt Nam
Địa chỉ: KCN Thăng Long 2 – Hưng Yên
Hạng Mục: Survey – Xây dựng cơ bản
Tiến độ: Từ 14/02/2016
Đến: Đang thực hiện
Nhà máyTeama-KCN Nội Bài
Dự án:Nhà Máy Teama- KCN Nội Bài
Chủ đầu tư: Kazjma
Đối Tác: Enco industry
Địa ĐIểm: Khu công nghiệp Nội Bài
Nhà máy SMC - KCN Visip Bắc Ninh
Dự án:Nhà máy SMC - KCN Visip Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Kazjma
Đối tác:Enco industry
Địa chỉ: Khu công nghiệp Visip Bắc Ninh-Tp Bắc Ninh
Hạng mục: Suvery xây dựng
Đang thực hiện