KĐT Thụ Ninh, Vạn Anh - Bắc Ninh

Lượt xem: 698


Bài viết liên quan
Park City
Dự án: Park City - Hà Đông - Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC)
Đối tác: Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam
Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội
Hạng Mục: Survey – Xây dựng cơ bản
Tiến độ: Từ 28/09/2015
Đến: Đang thực hiện